NL

Een omgeving kan van zichzelf al een kunstwerk zijn, zonder daar iets aan toe te voegen en zelfs zonder dat een kunstenaar die omgeving heeft gemaakt.

ABSTRACT Landschap is mijn blog over plekken die ik ooit heb verkend en die mij als kunstenaar inspireren. Deze plekken kenmerken zich door de aanwezigheid van functionele architectuur in een omgeving waar dat schuurt, zoals een militaire kazerne in een natuurgebied, een windmolenpark op het strand, een bos in een huis en een bunker in het bos. Deze objecten zijn vaak abstract omdat ze hun betekenis niet prijsgeven en de vraag oproepen wat het is of was. Juist doordat zij afwijken van het romantische ideaalbeeld van een landschap, voegen zij diversiteit en bijzonderheid toe aan een gebied.

Hoewel er geen kunstenaar aan te pas kwam bij het ontstaan van de plek, en ik me bewust ben van de ironie dat deze objecten nooit als kunstwerk gebouwd hadden mogen worden, beschrijf ik ze hier juist als (potentiële) kunstwerken. Zo kan ik niet gehinderd door kennis over hun functie en historie hun esthetische kwaliteiten zuiver onderzoeken en op basis van mijn eigen interpretatie en fantasie nieuwe ideeën ontwikkelen over wat de plek is en zou kunnen worden.

 

EN

An environment can already be an artwork without adding anything to it and even without being created by an artist.

ABSTRACT Landschap is my blog about sites I once visited and that inspire me as an artist. These sites are characterized by functional architecture in an environment where that is surprising, for example, a military base in a protected nature zone, wind turbines on the beach, a forest in a house and a bunker in a forest. These objects are mostly abstract because their meaning or purpose is not clear and they raise the question what they are or were. Because they differ from the romantic natural scenery, they add diversity and unicity to their environment.

Although no artist was involved in creating these sites, I review them as (possible) art pieces. This way, I can analyse their aesthetic values purely without any influences from knowledge on their history or purpose and I can develop new ideas about what the site is and could become.

 

‘The unknown areas of sites can best be explored by artists’ – Robert Smithson, 1967

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren