Leegte in leegte

A15, 25-02-2018

Locatie: google-maps

Deze verkenning duurde eigenlijk maar een seconde: in die tijd passeerde ik dit object dat aan de A15 staat nabij Gorinchem.

Het object is er een uit een serie van gelijkvormige objecten die over heel Nederland langs de snelwegen staan. Niet willekeurig, maar vooral op bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen zijn vaak gloednieuw, of ze zijn juist gedateerd, hoe dan ook staan de panden leeg. Van objecten zoals dit ding is niet duidelijk of ze ooit borden waren of dat nog moeten worden.

En juist zo zijn zij het meest effectief. Zij hebben geen tekst nodig om de leegstand in hun omgeving te publiceren, doordat zij juist zonder tekst zelf ook niets dan leegte belichamen.

Het interessante aan dit object is dat er gaten in de leegte zitten. Ze bevinden zich in het oppervlak als een compositie van drie min of meer gelijkvormige rechthoeken en een vierde rechthoekige vorm met een knik.

Maar vooral in conceptueel en filosofisch opzicht is dit object interessant. Het nadenken over de mogelijkheid van een leegte binnen een leegte prikkelt mijn verbeelding.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren