Het analyseren van locaties in de stad en in het landschap alsof het kunstwerken zijn, legt ruimtelijke kwaliteiten van die locaties bloot die voorheen nog niet gezien werden. Dat blijkt van meerwaarde voor overheden, gebiedsontwikkelaars en erfgoedinstellingen die voor de opgave staan om een gebouw of gebied te herontwikkelen.

Door niet langer uit te gaan van de oorspronkelijke functie van objecten in het landschap, kunnen zij worden gewaardeerd om kwaliteiten zoals vorm, compositie, ritme, materiaalgebruik en monumentaliteit en op het verhaal achter het object. Op aanvraag ga ik op onderzoek uit op dergelijke locaties om die kwaliteiten in beeld te brengen en uit te werken tot bijdrage aan een gebiedsvisie, een presentatie voor professionals of algemeen publiek of tot een ruimtelijke interventie op de locatie.

De afgelopen tien jaar heb ik projecten gedaan voor Provincie Gelderland, Havenbedrijf Rotterdam, Twijnstra Gudde, Rijkswaterstaat, cultuur- en erfgoedinstellingen en verschillende gemeentes. Download hier een selectie van 10 voorbeeldopdrachten (PDF, 6MB).

Neem contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren